Teenused

Pakume notari- ja õigusnõustamise teenust ja vormistame dokumente eesti, vene ja inglise keeles järgmistes valdkondades:

Kinnisvaraõigus

– kõik kinnistuid puudutavad lepingud ja avaldused;

Äriõigus

– osade ja liikmesuste võõrandamised, asutamised, muudatused äriregistris, koosolekute tõestamised ja muud jur. isikute organite otsused, jagunemised, ühinemised, ümberkujundamised;

Võlaõigus

– lepingulised suhted, sh laenulepingud, üürilepingud, rendilepingud, raieõiguse võõrandamise lepingud, volikirjade tõestamine, kompromisslepingud, võlatunnistused ja allumine sundtäitmisele;

Pärimisõigus

– pärimisasjade vormistamised, testamendid, pärimislepingud, pärandvara jagamine;

Perekonnaõigus

– abielu kinnitamine, abieluvaralepingud, lahutuse kinnitamine, ühisvara jagamine;

Muud ametitoimingud ja teenused

  • õigusnõustamine (sh maksuõigus);
  • apostille ’de väljastamine;
  • lepitamine vastavalt lepitusseadusele;
  • tegutsemine vahekohtunikuna tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel;
  • vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine;
  • raha, väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine;
  • allkirja ja ärakirja kinnitamine;
  • dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine.